ภาพกิจกรรม กำจัดเหาและป้องกันเหาในนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กำจัดเหาและป้องกันเหาในนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรคเหาเป็นโรคที่พบกันบ่อยในเด็กนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องนอน เป้นโรคที่น่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดีก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศรีษะ ดังนั้น โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้ปกครองและเด็กให้ตระหนักถึงความสะอาดของร่างกาย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักถึงความสะอาดของร่างกายและผลกระทบของการเกืดโรคเหาในนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต