ภาพกิจกรรม กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
โรคเหาเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากในเด็กนักเรียนในวัยเรียนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะนักเรียนหญิง เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องนอน เป็นโรคที่น่ารังเกียจ สำหรับคนทั่วไป และยังทำให้สุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็น เนื่องจากมีอาการคันศีรษะ และการรักษาโรคเหาสมัยนี้ ส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีซึ่งเมื่อใช้แล้วอาจก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการกำจัดเหาในวัยเรียนขึ้น เพื่อจัดหาวิธีการ ยา และเวชภัณฑ์ มารักษาเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยขอความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) มาช่วยให้ความรู้ และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต