ภาพกิจกรรม แอโรบิกวัยใสเพื่อสุขภาพ

แอโรบิกวัยใสเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิก(Aerobic exercise) จัดว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่ไม่รุนแรงมากต้องใช้ออกซิเจน ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ เช่น ขาหรือแขนอย่างต่อเนื่อง การออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะทำให้หัวใจ ปอดและระบบการหมุนเวียนโลหิตแข็งแรง ซึ่งก็คือวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เดิน วิ่ง เต้นแอโรบิก ฯลฯ ผลดีของการออกกำลังแบบแอโรบิกต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจ หลอดเหลือด และปอดแข็งแรง ทำให้เส้นเลือดที่ตีบหายตีบและยังช่วยลดความอ้วนอีกด้วย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต