ภาพกิจกรรม โยคะสร้างเสริมสุขภาพ

โยคะสร้างเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การออกกำลังกายโดยวิธีโยคะช่วยสมาธิดีขึ้น และร่างกายมีความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบอวัยวะภายในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต