ภาพกิจกรรม สุขภาพดี ชีวีมีสุข (100ปี)

สุขภาพดี ชีวีมีสุข (100ปี)
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประกอบกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ทุก ๆ ส่วนของร่างกายเริ่มเสื่อม และเริ่มเป็นโรคซึมเศร้า และเสื่ยงต่อการที่จะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรังได้ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันอุดตัน รวมถึงโรคอื่น ๆ ที่ตามมา การออกกำลังกายของกลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น และไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว และสามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้ กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ จึงได้เล็งเห็นในความสำคัญของการออกกำลังกายไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป จึงได้ทำโครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข (100 ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวามทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต