ภาพกิจกรรม รำไทยหัวใจเบิกบาน ปี 2560

รำไทยหัวใจเบิกบาน ปี 2560
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัย เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับการรับประทาน อาหาร หวานมัน เค็ม และการทำงานหนัก ทำให้เกิดนิ้วล็อคและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดัน และภาวะไขมันในเลือดสูง การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง กลุ่มศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย และประชาชนได้ให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการรำไทยมากขึ้น จึงทำโครงการ รำไทยหัวใจเบิกบานปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต