ภาพกิจกรรม รักษ์สุขภาพด้วยการปลูกผักบริโภคเอง

รักษ์สุขภาพด้วยการปลูกผักบริโภคเอง
คำกล่าวที่ว่า “YOU ARE WHAT YOU EAT” หรือแปลความเป็นภาษาไทยว่า “กินอย่างไรจะได้อย่างนั้น” จึงอาจมองได้สามลักษณะด้วยกันในทางอาหารและโภชนาการ คือ กินไม่พอกินไม่ถูก กินมากไม่ได้ส่วน และ กินอาหารที่ไม่สะอาด การกินอาหารที่ไม่สะอาดมีสารพิษปนอยู่มาก ซึ่งอาจมาในรูปของสารปรุงแต่งรสชาติ หรืออาจปนเปื้อนมาตั้งแต่แหล่งผลิต โดยเฉพาะการปลูกผัก จะพบว่าเกษตรกรมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตใช้ปุ๋ยที่มาจากอุจจาระคนหรือมูลสัตว์สดมาใช้เป็นปุ๋ยรดผักทำให้เป็นโรคพยาธิโรคบิด โรคอหิวาตกโรค และโรคไทฟอยด์ ได้ การใช้สารฟอกขาว ถั่วงอก หน่อไม้ไผ่ตง ขิงหั่นฝอย และ กระท้อน จะทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะที่สัมผัสกับอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แพ้อย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิต อันตรายจากสารพิษตกค้าง สะสมปริมาณมากทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ จากอันตรายที่กล่าวมาข้างต้น การบริโภคผักที่ปลอดสารพิษจะเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคและอันตรายจากอาหารได้เป็นอย่างดี กลุ่ม GREEN LIFE จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต