ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยโยคะ ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8

ออกกำลังกายด้วยโยคะ ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่ค่อยดี ส่งผลต่อชีวิตจิตใจที่แย่ลง การควบคุมอารมณ์ทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลง ฉะนั้นเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่เข้มแข็งโดยการออกกำลังกาย แบบโยคะ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต