ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ นับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมที่หนึ่งที่สามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนสุขภาพแข็งแรงมีน้ำหนักลดลง ดังนั้นโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงดำเนินจัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต