ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง

สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง
ชี่กงเป็นวิธีเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นวิชาว่าด้วยการฝึกจิตและลมหายใจ เป็นวิธีการฝึกทั้งพลังภายในและความคิดกำหนดจิตควบคู่กันในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกชี่กงอย่างยืนหยัดต่อเนื่องจะมีผลดีต่อสุขภาพ ผู้ฝึกสามารถบำบัดโรคได้เอง อีกทั้งสามารถพัฒนาสติปัญญาและกระตุ้นศักยภาพแฝงภายในร่างกายให้ปรากฏ การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบชี่กงเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเน้นการเคลื่อนไหวแบบช้าๆท่วงท่าที่มั่นคง ไม่มีการกระแทกหรือกระตุกกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อได้ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต