ภาพกิจกรรม รังสิตสร้างสุขภาพด้วยรำพัดไทเก็ก

รังสิตสร้างสุขภาพด้วยรำพัดไทเก็ก
การออกกำลังด้วยวิธีรำพัดไท้เก๊กเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจำแนกวิธีการออกกำลังด้วยไท้เก๊กได้หลายแบบเช่นการรำมวยจีนไท้เก๊ก 24 ท่า, 32 ท่า, 42 ท่า, 81 ท่าและอีกหลายๆขบวนท่า การออกกำลังกายด้วยการรำกระบี่ การออกกำลังกายด้วยการรำดาบ การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟู การออกกำลังกายด้วยการรำไม้พอง การออกกำลังกายด้วยการเดินลมปราณ เป็นต้น และยังมีอีกหลายอย่างสำหรับการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊ก ในการออกกำลังโดยด้านนี้สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและยังเล่นได้ทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง และสม่ำเสมอ ที่สำคัญการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยการเดินลมปราณภายในร่างกาย ในการปฏิบัติการรำมวยจีนไท้เก๊กจะมีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ การบริหารกาย บริหารจิต และบริหารลมปราณ ซึ่งการบริหารทั้ง 3 อย่างนี้จะแตกต่างกันออกไปตามกระบวนท่าใหม่ๆ ทางชุมชนต่างๆที่ได้ฝึกแล้วรู้สึกดีและต้องการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเห็นผลในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ และยังทำให้ร่างกายโดยทั่ว ๆ ไปมีความสดชื่น จิตใจแจ่มใส จากสถิติผู้บริหารร่างกายสม่ำเสมอจะมีอัตราของการเป็นโรคหัวใจและสมองขาด เลือด การเป็นมะเร็งและการเป็นโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมาก ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการ รังสิตสร้างสุขภาพด้วยรำพัดไทเก็กนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต