ภาพกิจกรรม รักษ์สุขภาพ รักการออกกำลังกาย

รักษ์สุขภาพ รักการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัย เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสื่อมของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายก็เพิ่มด้วยเช่นกัน ผู้สูงอายุ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายจากความเสื่อม ยิ่งต้องออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และพิการของอวัยวะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ หัวใจและปอด เป็นต้น การออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย ไม่อ้วนเกินไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ยังช่วยให้ลดความเครียด ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จึงจัดโครงการรักษ์สุขภาพ รักการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต