ภาพกิจกรรม นำร่องฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัดโดย อสม.

นำร่องฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัดโดย อสม.
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต