ภาพกิจกรรม กำจัดยุงและลดลูกน้ำยุงลายในชุมชนปี 2554

กำจัดยุงและลดลูกน้ำยุงลายในชุมชนปี 2554
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต