ภาพกิจกรรม การให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต

การให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต