ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา

ตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต