ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2557

ตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2557
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต