ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสรรมถภาพผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

สร้างเสริมสรรมถภาพผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต