ภาพกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย

ศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย
กิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายฟิตเนส ทางเดินนวดฝ่าเท้า
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต