ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปี 2555

สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปี 2555
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต