ปฏิทินกิจกรรม

  เลือกเดือน :   
ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 วันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น. 42,400 กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
200 ปี เพื่อสุขภาพลีลาศ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 วันเสาร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝึกอาชีพ (ชั้น 2) อาคารเทศบาลนครรังสิต หลังเก่า ซอย 10 / 1 30,400 กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ
สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิคชุมชนอยู่เจริญ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. 42,400 กลุ่มชาวชุมชนอยู่เจริญ กาย ใจ เเข็งแรง
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต อาคารสำนักงานเก่า ซอย 10/1 42,400 กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ
200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิค 200 ปี (ซอย 11/1) หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 42,400 กลุ่ม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี
สุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องโยคะ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลฯเก่า) ซอย 10/1 วันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น. 42,400 กลุ่มโยคะ 200 ปี
ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 กลุ่มผู้สูงอายุ 25 ตุลาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2562 ณ. ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 177,000 ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
โยคะได้มากกว่าที่คุณคิด กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์ ชั้น 9 (เทศบาลนครรังสิตใหม่) วัน จันทร์ อังคาร พฤหัส ๑๖.๓๐ น.ถึง ๑๗.๓๐ น. 42,400 กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต
100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี 42,400 กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ
ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น3หอประชุม100ปีเมืองธัญบุรี 42,400 ลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ
เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนอนุบาล17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์), โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 256,765 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ณ. ลานจอดรถชั้น 10 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต 47,200 กลุ่มรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โรงเรียนธัญบุรี 137,600 โรงเรียนธัญบุรี
Modern Dance เพื่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 3 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี ห้องประชุมชั้น 3 42,400 กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องโถง ชั้น 10 ด้านอาคารจอดรถ 42,400 ชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 14 กันยายน 2562 บริเวณลานปูนหน้า โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ซอยรังสิต-นครนายก54 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 42,400 ชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน กลุ่มวัยทำงาน 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 26,500 กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ออกกำลังกายแบบ body combat กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 44,050 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 2 ตุลาคม 2561 - 12 กันยายน 2562 ลานกีฬา ชุมชนชมฟ้า - วรางกูล 42,400 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 2 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 42,400 นาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 สถานีวิทยุรังสิตพัฒนา 214,800 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ที่ทำการชุมชนมิตรสัมพันธ์ 72,500 ชมรมผู้สูงอายุหมู่4
กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องลีลาศชั้น 10 อาคารจอดรถของเทศบาลนครรังสิต - วันพุธ 13.00 - 15.00 - วันพฤหัสบดี 13.00 - 15.00 - วันศุกร์ 13.00 - 15.00 42,400 กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศาลเจ้าไต่ฮงกง 72,500 ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 82,000 ชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น3 อาคาร 100 ปี ธัญบูรี 151,000 ชมรมผู้สูงอายุหมู่6
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล กลุ่มผู้สูงอายุ 12 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 ลานกีฬาหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล 77,250 ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 82,000 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 72,500 ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 ห้องนิลุบล ชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ธัญบุรี ศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12 471,025 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ วัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00-19.00 น. 42,400 กลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ 13 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ ) 151,000 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 28,000 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) 33,000 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ )
ไลน์แดนซ์สินสมุทร กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ธันวาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานออกกำลังกายแอโรบิคของชุมชนสินสมุทร ในวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 -19.00 น. 35,200 กลุ่มชุมชนสินสมุทร
สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร) /ชุมชนริมคลอง/ชุมชนสุขเกษม 13,000 จิตอาสาริมคลอง
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 12 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 8,815 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 - 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 31,140 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) 5,580 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 พฤศจิกายน 2561 - 13 กันยายน 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 18,940 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 24,555 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 10,520 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 3 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต 9,900 กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 3 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 33,828 กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 3 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 24,500 กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนซอย รังสิต นครนายก 12 6,000 จพสช. ซอย 51
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 กันยายน 2562 ซอยรังสิต นครนายก 12 15,600 จพสช. ซอย 51
แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 16 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 สนามฝึกซ้อม โรงเรียนธัญบุรี 85,180 ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนธัญบุรี และ ชมรมเทควันโดเทศบาลรังสิต
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ กลุ่มวัยทำงาน 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2562 ห้องประชุม หงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 29,195 กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมชั้น11 จงกลนี เทศบาลนครรังสิต 21,300 สภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต
อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 ตุลาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 สนามกีฬาในหมู่บ้านบ้านฟ้าลากูน 44,750 ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต
ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ กลุ่มผู้สูงอายุ 26 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 69,100 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
สุขภาพดี/สวยด้วยแอร์โรบิค กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 16 กันยายน 2562 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต 43,800 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน กลุ่มวัยทำงาน 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 เมษายน 2562 ห้องประชุมหงษ์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 208,100 งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ชั้น 3 อาคารร้อยปี ธัญบุรี 42,850 100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 ตุลาคม 2561 - 6 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต 17,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนธัญบุรี สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต สถานที่จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลต่างจังหวัด 122,500 โรงเรียนธัญบุรี
นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 16 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี 38,800 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ชุมชน ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 181,400 งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม