ปฏิทินกิจกรรม

  เลือกเดือน :   
ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 วันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น. 42,400 กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
200 ปี เพื่อสุขภาพลีลาศ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 วันเสาร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝึกอาชีพ (ชั้น 2) อาคารเทศบาลนครรังสิต หลังเก่า ซอย 10 / 1 30,400 กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ
สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิคชุมชนอยู่เจริญ วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. 42,400 กลุ่มชาวชุมชนอยู่เจริญ กาย ใจ เเข็งแรง
200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิค 200 ปี (ซอย 11/1) หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 42,400 กลุ่ม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี
สุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องโยคะ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลฯเก่า) ซอย 10/1 วันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น. 42,400 กลุ่มโยคะ 200 ปี
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร) 58,250 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1
ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 กลุ่มผู้สูงอายุ 25 ตุลาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2562 ณ. ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 177,000 ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
โยคะได้มากกว่าที่คุณคิด กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์ ชั้น 9 (เทศบาลนครรังสิตใหม่) วัน จันทร์ อังคาร พฤหัส ๑๖.๓๐ น.ถึง ๑๗.๓๐ น. 42,400 กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต
100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี 42,400 กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ
ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น3หอประชุม100ปีเมืองธัญบุรี 42,400 ลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ
เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนอนุบาล17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์), โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 256,765 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ณ. ลานจอดรถชั้น 10 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต 47,200 กลุ่มรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โรงเรียนธัญบุรี 137,600 โรงเรียนธัญบุรี
Modern Dance เพื่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 3 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี ห้องประชุมชั้น 3 42,400 กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องโถง ชั้น 10 ด้านอาคารจอดรถ 42,400 ชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 14 กันยายน 2562 บริเวณลานปูนหน้า โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ซอยรังสิต-นครนายก54 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 42,400 ชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน กลุ่มวัยทำงาน 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 26,500 กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ออกกำลังกายแบบ body combat กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 44,050 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 2 ตุลาคม 2561 - 12 กันยายน 2562 ลานกีฬา ชุมชนชมฟ้า - วรางกูล 42,400 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 2 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 42,400 นาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 สถานีวิทยุรังสิตพัฒนา 214,800 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ที่ทำการชุมชนมิตรสัมพันธ์ 72,500 ชมรมผู้สูงอายุหมู่4
กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องลีลาศชั้น 10 อาคารจอดรถของเทศบาลนครรังสิต - วันพุธ 13.00 - 15.00 - วันพฤหัสบดี 13.00 - 15.00 - วันศุกร์ 13.00 - 15.00 42,400 กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศาลเจ้าไต่ฮงกง 72,500 ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 82,000 ชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น3 อาคาร 100 ปี ธัญบูรี 151,000 ชมรมผู้สูงอายุหมู่6
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล กลุ่มผู้สูงอายุ 12 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 ลานกีฬาหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล 77,250 ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต 82,000 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 ตุลาคม 2561 - 25 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 72,500 ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 ห้องนิลุบล ชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ธัญบุรี ศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12 471,025 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ วัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00-19.00 น. 42,400 กลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ 13 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ ) 151,000 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 28,000 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) 33,000 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ )
ไลน์แดนซ์สินสมุทร กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 ธันวาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ลานออกกำลังกายแอโรบิคของชุมชนสินสมุทร ในวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 -19.00 น. 35,200 กลุ่มชุมชนสินสมุทร
สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร) /ชุมชนริมคลอง/ชุมชนสุขเกษม 13,000 จิตอาสาริมคลอง
ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนดวงกมล 12,550 โรงเรียนดวงกมล
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 46,200 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) 2,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 พฤศจิกายน 2561 - 13 กันยายน 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 18,940 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 10,520 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 กรกฎาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์200 14,350 ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 (ซ. 11-20) 11,000 ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนซอย รังสิต นครนายก 12 6,000 จพสช. ซอย 51
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 กันยายน 2562 ซอยรังสิต นครนายก 12 15,600 จพสช. ซอย 51
แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 16 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 สนามฝึกซ้อม โรงเรียนธัญบุรี 85,180 ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนธัญบุรี และ ชมรมเทควันโดเทศบาลรังสิต
ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ กลุ่มผู้สูงอายุ 26 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 69,100 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนรณชัย 16,540 ชุมชนรณชัย
100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ชั้น 3 อาคารร้อยปี ธัญบุรี 42,850 100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 ตุลาคม 2561 - 6 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต 17,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 พฤศจิกายน 2561 - 16 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี 38,800 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ 15 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ชุมชน ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 181,400 งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5 กลุ่มผู้สูงอายุ 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 34,700 ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (AT2C) 21,000 งานศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 (อาคารจอดรถยนต์) สำนักงานเทศบาลนครรังสิต 37,850 ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562 กลุ่มวัยทำงาน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 เทศบาลนครรังสิต 10,350 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 37,850 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 9,881 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ส่งเสริมความรู้ เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 1. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 2. บ้าน ชุมชน ที่อยู่อาศัยนักเรียน 68,850 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 76,560 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
บาสโลปเปรมปรีดิ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 สนามเด็กเล่นเปรมปรีดิ์ ซอย 10 ทุกวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น. 24,400 กลุ่มคนรักสุขภาพเปรมปรีดิ์
ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ 2 กรกฎาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลนครรังสิต และอาคาร 100 ปี ธัญบุรี 572,500 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
แอโรบิคสิริวลัย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ลานกิจกรรมสวนหย่อม หมู่บ้านสิริวลัย 29,400 กลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย
พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 หมู่1-หมู่6 ต. ประชาธิปัตย์/โรงเรียนมัธยมในเขตรับผิดชอบ 479,720 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2 พฤษภาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น12 อาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต 29,150 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลรังสิต
ชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนรณชัย 11,000 ชุมชนรณชัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 ศุนย์บริการสาธารณสุข 1 (สินสมุทร) ศุนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) 20,000 ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ลานกีฬา มบ. ช้างทอง 32,300 กลุ่มแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง
สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 มีกิจกรรมน เวลา 06.00 – 07.00 น. 7,900 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชน ซอย 53 21,000 ชุมชนซอย 53
ออกกำลังกายด้วยเปตอง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ลานอเนกประสงค์ชุมชนอยู่เจริญ 10,000 กลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ
การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 เมษายน 2562 - 13 กันยายน 2562 ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 152,990 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
รู้...ทัน...ครรภ์เกินกำหนด ลด Birth Asphyxia กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 1 มีนาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ม.1-ม.6 ตำบลประชาธิปัตย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ในเครือข่าย 350,000 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 เขตพื้นที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ 120,000 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ปอดดี ต้องฟื้นฟู กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 เขตพื้นที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 30,000 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ในเขตเทศบาลนครรังสิต 1,091,700 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
35 + สะดวกสุข กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 21 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต และอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี 1,776,150 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 พฤษภาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต 123,700 เทศบาลนครรังสิต
กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา 7,910 โรงเรียนเพียรปัญญา
เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา 30,902 โรงเรียนเพียรปัญญา
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา 25,650 โรงเรียนเพียรปัญญา
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนเพียรปัญญา 14,600 โรงเรียนเพียรปัญญา
บริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เทศบาลนครรังสิต 1,448,365 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 26,220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนนครังสิต เปรมปรีดิ์ 6,000 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 11,100 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
การประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 14 มิถุนายน 2562 - 13 กันยายน 2562 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 44,700 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนร่วมมิตร 10,000 จพสช.ชุมชนร่วมมิตร
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเสนาวิลล่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 10,000 จพสช.ชุมชนเสนาวิลล่า
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 10,500 จพสช.ชุมชนมิตรสัมพันธ์
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล 10,000 จพสช.เก็บสมบัติเจริญผล
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ 10,000 จพสช.ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 กรกฎาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนกำนันสังวาลย์ ท้ายซอย รังสิต-นครนายก13/5 14,250 ชุมชนกำนันสังวาลย์
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจิตอาสาในคลอง2562 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 10,500 จิตอาสาในคลองรังสิตนครนายก
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนดวงกมล 27,680 โรงเรียนดวงกมล
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนดวงกมล 39,925 โรงเรียนดวงกมล
แฮปปี้โยคะ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 มิถุนายน 2562 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต ซอย รังสิต-นครนายก 10 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. 8,800 แฮปปี้โยคะ
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต- นครนายก 16 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 1 กรกฎาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนซอย รังสิต-นครนายก 16 11,000 จพสช. รังสิต-นครนายก 16
ดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูล กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15 พฤษภาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 ชุมชนหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล 11,000 จพสช. ชมฟ้า-วรางกูล
งานอนามัยโรงเรียนธัญบุรีพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1 กรกฎาคม 2562 - 15 กันยายน 2562 โรงเรียนธัญบุรี 225,800 โรงเรียนธัญบุรี