วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ1 ซอยรังสิตปทุมธานี 14 ซอย 11
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต