ภาพกิจกรรม กำจัดและป้องกันเหานักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต