ภาพกิจกรรม สุขกาย สุขใจ ไปกับโยคะ 200 ปี© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต