กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 11 แห่ง ติดต่อได้ที่ 02-567-1487 และ 091-871-0234

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

  1. นางนพพา บุญพร 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต