เปิดอบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณ บริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต