วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต
ลงทะเบียน