ขอเชิญลงทะเบียนร่วม โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์ม้งกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต