เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 เปิดเทอม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมัครได้ที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ชั้น 7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-567-1487 รัตนนาภรณ์ เนตรครุธ 081-446-7181
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต