สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 02-531-0755 และลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต