เปิดอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิตหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต