ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

โครงการออกกำลังกาย

เต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563
ทุกวัน​ ศุกร์​ เวลา​ 17.30-18.30​ น.
ทุกวัน​ เสาร์​ เวลา 17.30-18.30​ น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 17.30-18.30​ น.
สถานที่ :  บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29)
พิกัด Google Map
100 ปี กิจกรรมเข้าจังหวะ
ทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 -16.00 น.
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 -16.00 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 -16.00 น.
สถานที่ :  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี ธัญบุรี
พิกัด Google Map
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน
พิกัด Google Map
แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด) โครงการ 2
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่ :  สนามฝึกซ้อม โรงเรียนธัญบุรี
พิกัด Google Map
สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5
ทกวัน อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
สถานที่ :  ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5
พิกัด Google Map
แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์

สถานที่ :  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
พิกัด Google Map
แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง
ทุกวัน อังคาร เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 16.30-17.30 น.
สถานที่ :  ลานกีฬา หมู่บ้านช้างทอง
พิกัด Google Map
Modern Dance เพื่อสุขภาพ
ทุกวัน พุธ เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
สถานที่ :  อาคารหอประชุม 100 ปี ธัญบุรี
พิกัด Google Map
ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance
ทุกวัน จันทร์ เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ชั้น 10
พิกัด Google Map
ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5
ทุกวัน จันทร์ เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)
พิกัด Google Map
กายบริหารช่วงวัยเรียน
ทุกวัน​ ศุกร์​ เวลา​ 17.00-18.00​ น.
ทุกวัน​ เสาร์​ เวลา 11.00-12.00​ น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ :  ณ.สถานที่ชุมชนรักษ์สันติพัฒนา
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยการเต้นแอโรบิค ชุมชนสายเงิน
ทุกวัน จันทร์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ลานบริเวณหน้าผับ Zodiac
พิกัด Google Map
จินตลีลา นำพา ชีวีมีสุข
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 09.00-10.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า)
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี
ทุกวัน จันทร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 17.30 - 18.30 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคหน้าห้องฟิตเนส ซ.10/1
พิกัด Google Map
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี
ทุกวัน เสาร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้เทษบาลนครรังสิต (หลังเก่า ซอย ๑๐/๑)
พิกัด Google Map
สุขภาพเข้มแข็ง แกร่งด้วยแอโรบิค
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบูรี
พิกัด Google Map
สุขภาพดีเป็นนิจ ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ
ทุกวัน อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.
สถานที่ :  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลา
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอย 10/1
พิกัด Google Map
รักนะโยคะ
ทุกวัน จันทร์ เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 16.30-17.30 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น.
สถานที่ :  ห้องศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป ชั้น 9 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
โยคะเพื่อสุขภาพ ชุมชนตลาดรังสิต
ทุกวัน จันทร์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมโรงเรียนประชาธิปัตย์ ห้องลีลาวดี
พิกัด Google Map
ไลน์แดนซ์ บาสโลบ นครรังสิต
ทุกวัน อังคาร เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 13.00-14.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลาศ
ทุกวัน อังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี
พิกัด Google Map
สุขภาพดี วิถีชุมชนร่วมใจ
ทุกวัน อังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมอาคาร 100 ปี คลอง2 ธัญบุรี
พิกัด Google Map
มหัศจรรย์โยคะ
ทุกวัน พุธ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
พิกัด Google Map
ไท้เก๊กกังฟู
ทุกวัน จันทร์ เวลา 15.00-16.30 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 15.00-16.30 น.
ทุกวัน พฤ เวลา 15.00-16.30 น.
สถานที่ :  ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
สามวัย ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป
ทุกวัน พุธ เวลา 13.00-14.00 น
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 09.00-10.00 น.
สถานที่ :  ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต อาคารสำนักงานเก่า ซอย 10/1
พิกัด Google Map
ไท้เก๊กปาต้วนจิ่นด้วยจิตสมาธิลมปราณ
ทุกวัน จันทร์ เวลา 17.00-19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 17.00-19.00 น.
ทุกวัน พฤ เวลา 17.00-19.00 น.
สถานที่ :  ณ.สถานที่ลานจอดรถชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map
บาสโลป รังสิตนิมิตรใหม่
ทุกวัน จันทร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
พิกัด Google Map
สุขกาย สุขใจ ไปกับโยคะ 200 ปี
ทุกวัน อังคาร เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.
สถานที่ :  ห้องชั้นล่างของศูนย์การเรียนรู้ฯ (เทศบาลหลังเก่า) ซอย 10/1
พิกัด Google Map
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานกีฬา ชุมชนชมฟ้า - วรางกูล
พิกัด Google Map
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
ทุกวัน จันทร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  สวนสาธารณะ ซอยรังสิต ปทุมธานี 8
พิกัด Google Map
สุขภาพดี ด้วยบาสโลป กับชุมชนอยู่เจริญ
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน เสาร์ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานแอโรบิคชุมชนอยู่เจริญ
พิกัด Google Map
บาสโลป สินสมุทร
ทุกวัน จันทร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  ลานออกกำลังกายแอโรบิคของชุมชนสินสมุทร
พิกัด Google Map
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ทุกวัน จันทร์ เวลา 15.30-16.30 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 15.30-16.30 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น.
สถานที่ :  โรงเรียนสายปัญญารังสิต
พิกัด Google Map
แอโรบิค เปรมปรีดิ์
ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวัน จันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 18.00 - 19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเปรมปรีด์ ซอย 10
พิกัด Google Map
บาสโลป สุขภาพดี เปรมปรีดิ์
ทุกวัน พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่ :  สนามเด็กเล่นเปรมปรีดิ์ ซอย 10
พิกัด Google Map
100ปีลีลาลีลาศเพื่อสุขภาพ
ทุกวัน จันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.
สถานที่ :  หอประชุมธัญบุรี 100 ปี ชั้น3
พิกัด Google Map
สุขภาพดีด้วยโยคะ 100 ปี
ทุกวัน จันทร์ เวลา 14.00-15.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 14.00-15.00 น.
ทุกวัน ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.
สถานที่ :  ชั้น 3 อาคารร้อยปี ธัญบุรี
พิกัด Google Map
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ
ทุกวัน จันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.
ทุกวัน อังคาร เวลา 10.00-11.00 น.
ทุกวัน พุธ เวลา 10.00-11.00 น.
สถานที่ :  ชั้น 10 อาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
พิกัด Google Map

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ปักหมุดพื้นที่โครงการ

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต