ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  โครงการ 35+ สะดวกสุข (25 ก.ค.62)


  ตรวจสุขภาพ วันที่ 25 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487


  โครงการ 35+ สะดวกสุข (24 ก.ค.62)


  ตรวจสุขภาพวันที่ 24 ก.ค. 62 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487


  โครงการ 35+ สะดวกสุข (23 ก.ค.62)


  ตรวจสุขภาพในวันที่ 23 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487


  โครงการ 35+ สะดวกสุข (22 ก.ค.62)


  ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 22 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02.567-1487


  โครงการ 35+ สะดวกสุข (21 ก.ค.62)


  ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ


  เปิดอบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณ บริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ ป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก


  เปิดอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิตหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี


  โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


  เปิดอบรมวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น


  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)


  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต


1 | 2 | 3 |