ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา หมู่ 5,6
วันที่ 4 กค 62 อาคาร 100 ปี ธัญบุรี
โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา หมู่ 3,4
วันที่ 3 ก.ค. 62 ห้องหงส์มังกรชั้น 12 ลานจอดรถเทศบาลนครรังสิต
โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา หมู่ 1,2
หมู่ 1,2 วันที่ 2 ก.ค. 62 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต
โครงการ 35+ สะดวกสุข (25 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ วันที่ 25 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (24 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพวันที่ 24 ก.ค. 62 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (23 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพในวันที่ 23 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (22 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 22 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02.567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (21 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487
โครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562 11 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487
โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
ขอเชิญลงทะเบียนร่วม โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์ม้งกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต