ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8
เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8 เปิดเทอม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมัครได้ที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ชั้น 7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-567-1487 รัตนนาภรณ์ เนตรครุธ 081-446-7181
โครงการคนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 02-531-0755 และลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

ปักหมุดพื้นที่โครงการ

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต