ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


โครงการ รวมพลังคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี 2562
2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต
โครงการคนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) 02-531-0755 และลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
โครงการ 35+ สะดวกสุข (25 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ วันที่ 25 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (24 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพวันที่ 24 ก.ค. 62 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (23 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพในวันที่ 23 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02-567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (22 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 22 ก.ค. 62 หรือ สอบถามได้ที่ 02.567-1487
โครงการ 35+ สะดวกสุข (21 ก.ค.62)
ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-567-1487

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุมัติ

กิจกรรมกองทุน

เอกสาร

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต