ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ


  เปิดอบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณ บริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือ ป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก


  เปิดอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น.ณบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิตหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี


  โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


  เปิดอบรมวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 นถึง 16.00 น


  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)


  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต


  โครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562


  ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2562 14 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เวลา 08.30 น. ผู้ประสานงาน พิมพร 02-567-1487


1 | 2 | 3 |