ข่าวประชาสัมพันธ์ ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน 2 เม.ย. 62

ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน 2 เม.ย. 62


วันที่ 2 เมษายน 62 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี นครรังสิต ร่วม ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน ในการประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์