ข่าวประชาสัมพันธ์ พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน 2 เม.ย. 62
วันที่ 2 เมษายน 62 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี นครรังสิต ร่วม ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน ในการประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต
ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน 1 เม.ย. 62
วันที่ 1 เมษายน 62 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี นครรังสิต ร่วม ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน ในการประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต